ZED server, the software architecture - Zeutschel

Tính năng: + Một hệ thống tích hợp hoàn chỉnh + Công cụ tùy biến riêng cho từng dự án số hóa + Giao diện linh hoạt ví dụ Z39.50…. + Tích hợp các chương trình phần mềm Zeutchel

Giải pháp hoàn chỉnh bạn cần cho số hóa.

Kết nối và tích hợp các thành phần phần cứng, phần mềm của hãng Zeutchel, ZED server giúp tối ưu hóa bằng cách sử dụng nền tảng kỹ thuật, kiến trúc phần mềm mới của Zeutchel. Các phần mềm riêng lẻ của Zeutchel (OS 12, OS QM Tool, Goobi, Hermes Digital)  được lập trình liên kết một các hiệu quả thông qua một giao diện phù hợp. Đương nhiên tất cả các yêu cầu module cần thiết cho dự án số hóa của bạn có thể được tích hợp bên trong môi trường công nghệ thông tin của bạn.

Tính năng:

+ Một hệ thống tích hợp hoàn chỉnh
+ Công cụ tùy biến riêng cho từng dự án số hóa
+ Giao diện linh hoạt ví dụ Z39.50….
+ Tích hợp các chương trình phần mềm Zeutchel
+ Gói tư vấn và đào tạo mở rộng
+ Hỗ trợ kỹ thuật
+ Tùy chọn hosting

Chia sẻ