Phần cứng

Kết nối

a) Lấy máy quét và các phụ kiện ra khỏi hộp, sau đó lần lượt kết nối nguồn DC adapter, cáp USB và nút bấm;

1

b) Đặt miếng đệm mềm màu đen dưới ống kính của máy quét, điều chỉnh miếng đệm để đảm bảo hai góc được căn đều với đế thiết bị. Đảm bảo miếng đệm có thể bao phủ toàn bộ màn hình và không có thứ gì khác bị lộ ra ngoài tài liệu cần quét. Kiểm tra màn hình LCD để xem liệu miếng đệm màu đen có bao phủ toàn bộ màn hình hay không và đảm bảo rằng bề mặt bàn hoặc các cạnh không bị hiển thị trong quá trình quét (Tip: Tất cả công việc quét phải được thực hiện trên tấm thảm đen).

2

c) Vui lòng bật đèn LED khi quét. Có hai mức độ sáng cho đèn LED. Vui lòng điều chỉnh mức độ ánh sáng theo nhu cầu của bạn.

Image removed.