Phần mềm

Windows Computer Configuration Requirements

OSWindows 10 (32-bit and 64-bit)
Windows 8 (32-bit and 64-bit)
Windows 7 (32-bit and 64-bit)
Windows XP SP3 more (32-bit and 64-bit)
CPUPC with X86-compatible processor (2 GHz or higher)
Memory4GB RAM minimum, 8GB RAM recommended.
Hard DiskThe installation and operation of the program requires 1 G disk space. You can scan more images if the disk space is bigger. The recommended storage is 20G.

 

MAC Computer Configuration Requirements

OSmacOS X 10.11 or later
CPUPC with X86-compatible processor (2 GHz or higher)
Memory2 GB RAM minimum, 8 GB RAM recommended.
Hard DiskThe installation and operation of the program requires 1 G disk space. You can scan more images if the disk space is bigger. The recommended storage is 20G.

 

Download

 
Czur scanner software for WindowsCzur scanner software for Mac
DownloadDownload

VietOCR:

 • VietOCR Là giải pháp nhận dạng ký tự quang học (OCR) tập trung vào cải thiện độ chính xác cho việc nhận dạng ký tự Tiếng Việt.
 • Phát triển dựa trên lõi OCR Tesseract (Tesseract là công cụ OCR mã nguồn mở được tài trợ bởi Google, được xem là một trong nhưng công cụ OCR tốt nhất hiện nay)
 • Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ do Tesseract cung cấp, cho phép người dùng tải xuống tự động và cài đặt các gói ngôn ngữ
 • Hỗ trợ định dạng: PDF, TIFF, JPEG, GIF, PNG, BMP
 • Hỗ trợ các công cụ xử lý ảnh: chỉnh nghiêng, xóa đường kẻ, tách trang...
 • Khả năng xử lý hàng loạt

                  Download: TẠI ĐÂY

                  Xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY 

Scan Tailor:

 • Scan Tailor là một công cụ trực quan để xử lý hậu kỳ các trang tài liệu được quét từ các máy quét.
 • Cung cấp khả năng tách các trang, chỉnh góc nghiêng, thêm lề cho nội dung, làm trắng nền văn bản...
 • Scan Tailor giúp bạn biến những bản quét thô thành những hình ảnh được xử lý chuyên nghiệp, sẵn sàng để in hoặc ghép thành PDF để sử dụng.
 • Download: TẠI ĐÂY
 • Xem hướng dẫn: TẠI ĐÂY