ScanStudio

ScanStudio là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa 2 mảng công nghệ - công nghệ chụp ảnh phòng thu và công nghệ của máy quét chuyên nghiệp.
ScanStudio không chỉ cung cấp cho người dùng các chế độ làm việc linh hoạt mà còn mang lại một chất lượng hình ảnh vượt trội với việc áp dụng các tiêu chuẩn số hóa như FADGI, Metamorfoze và tiêu chuẩn ISO 19264-1.
ScanStudio được sử dụng cho các mục đích số hóa đối với các tài liệu khổ A2, có thể tùy chọn với cả các tài liệu khổ A1, cùng với đó là các loại film có định dạng 35mm hay các tấm kính âm bản.
ScanStudio phù hợp cho các dự án số hóa của các thư viện, cơ quan lưu trữ, bảo tàng mà tài liệu có nhiều kiểu khác nhau như sách, báo, vi phim, tem, bản đồ,...

Xem chi tiết