Chọn phương thức quét

Có các phương thức quét khác nhau cho bạn có thể lựa chọn!

 

5

Bàn đạp chân                                         Nút bấm                                   Bàn phím                 Nút quét trong phần mềm