Goobi Zed - Zeutschel

GOOBI ZED giải pháp phần mềm cho các dự án số hóa trong thư viện, lưu trữ và bảo tàng từ lập kế hoạch nhập dữ liệu thư mục, các hoạt động quét, hoàn tất siêu dữ liệu, nhận diện OCR đến bảo quản bộ sưu tập số và kiểm soát, báo cáo liên quan.

GOOBI là một phần mềm mã nguồn mở dựa trên nền Web, nền tảng mô đun độc lập, được phát triển dựa trên hợp tác với các trường đại học SUB Göttingen and SLUB Dresden theo giấy phép mã nguồn mở GPL và phù hợp với các tiêu chuẩn DFG Đức.

Zeutchel mở rộng phạm vi chức năng của GOOBI tới GOOBI ZED.

Tính năng:

+ Yêu cầu không cần phần mềm Client

+ Trình duyệt Web có thể làm việc tại bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào.

+ Hỗ trợ nhất quán chuẩn METS

+ Phát triển liên tục

+ Dựa trên các tiêu chuẩn DFG Đức

+ Mở rộng theo yêu cầu người sử dụng

+ Giao diện mở

+ Zeutchel phát triển GOOBI và hỗ trợ đối tác

Chia sẻ