Hermes Digital - Zeutschel

HERMES DIGITAL là một giải pháp phần mềm dựa tren máy chủ với một giao diện web trực quan để chụp một phần – tự động, quản trị, xử lý và phân phối các orders scan để tổ chức và cho tự động giao nhận các tài liệu số hóa.

HERMES DIGITAL là một giải pháp phần mềm dựa tren máy chủ với một giao diện web trực quan để chụp một phần – tự động, quản trị, xử lý và phân phối các orders scan để tổ chức và cho tự động giao nhận các tài liệu số hóa.

Các dữ liệu được cung cấp cho khách hàng được kiểm tra với sự trợ giúp của giao diện hệ thống lập danh mục và giao cho các trạm scan có liên quan. Các tài liệu cần được sẵn sàng, được quét và được truyền tới HERMES DIGITAL. Thông báo giao nhận sẽ được gửi trực tiếp và tự động tới khách hàng.

Tính năng:

+ Cài đặt nhanh chóng, đơn giản

+ Quy trình làm việc với cấu trúc rõ rang

+ Kiểm tra dữ liệu order một phần - tự động ( Sẵn có / vị trí)

+ Giao hàng và hóa đơn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào

+ Dễ dàng cho khách hàng thực hiện để thực hiện xử lý tiếp bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn định dạng linh hoạt

+ Hóa đơn dịch vụ ( thanh toán trước, thanh toán sau hoặc chuyển giao cho hệ thống của bên thứ 3)

+ Cấu hình dễ dàng đảm bảo tích hợp với cơ sở hạ tầng của khách hàng

+ Giao diện tiêu chuẩn mở ( Ví dụ: Z39.50)

+ Sử dụng các thành phần tiêu chuẩn ( Phần cứng và phần mềm)

+ Các máy trạm làm việc linh hoạt độc lập với vị trí

+ Tối ưu hóa giá trị đầu tư

+ Cách thức giao nhận: email, FTP, internet, fax, bưu điện, chuyển phát nhanh, bộ sưu tập

+ Định dạng giao nhận: TIFF, PDF, JPEG, JP2

+ Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ

Thông số kỹ thuật:

+ Server: Hệ điều hành Linux/WIN XP,

    - Database: MySQL

    - Ngôn ngữ lập trình: PHP

    - Web server: Apache

+ Client:

    - Webbrowser: I.E./ Mozilla Firefox

    - Internet / Intranet connection

+ Scan-Client:

    - Hệ điều hành: XP

    - Phần mềm chụp: Omniscan

    - Internet / Intranet connection

+ Khả năng kết hợp:

    - Máy quét Zeutchel

    - OS 14000, OS 12000, OS 10000

    -  Các máy scan khác như máy quét phẳng, máy quét microfilm, máy photocopy kỹ thuật số.

Chia sẻ