Phần mềm quản lý tài liệu số

ss

Tài liệu số là gì?

Tài liệu số là  bộ sưu tập các văn bản, tài liệu hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video được lưu trữ dưới dạng số (tương phản với các định dạng in, vi dạng, hoặc các phương tiện khác) .

Phầm mềm quản lý tài liệu số để làm gì?

Quản lý tài liệu, hồ sơ, sổ sách luôn là việc làm khó khăn và tốn nhiều thời gian nhất ở trong các cơ quan, tổ chức. Có nhiều phương pháp quản lý tài liệu, hồ sơ đang được áp dụng, tuy nhiên không phải phương pháp nào cũng thực sự tạo ra được tính chuyên nghiệp cũng như tính hiệu quả trong phục vụ công việc.

Tài liệu lưu trữ dạng giấy lâu ngày thường khó tránh khỏi tình trạng bị hỏng, không nhìn rõ thông tin ban đầu cũng như việc tìm kiếm, tra cứu mất nhiều thời gian làm giảm hiệu quả công việc.

Yêu cầu đặt ra cần phải có một phần mềm quản lý tài liệu số để khắc phục tất cả những khó khăn trên

 

 

k

 

Xử lý thẻ tín dụng

Xử lý thẻ tín dụng

Cung cấp thanh toán thẻ mà không rủi ro
Thanh toán trên di động

Thanh toán trên di động

Thanh toán di động trên điện thoại thông minh
Thanh toán thay thế

Thanh toán thay thế

Mở rộng theo định hướng thị trường của các tùy chọn thanh toán
Thanh toán ngân hàng trực tuyến

Thanh toán ngân hàng trực tuyến

Tiếp cận ngân hàng điện tử trên toàn thế giới