OS QM-Tool - Zeutschel

OS QM-Tool đảm bảo chất lượng cao và đồng đều cho công tác số hóa khối lượng lớn của thư viện và các cơ quan lưu trữ . Với OS QM-Tool, Zeutchel cung cấp phần mềm phân tích hầu như tất cả những đặc điểm chất lượng thông qua việc phân tích từng đợt scan riêng lẻ và đánh giá các kết quả dựa trên các tiêu chuẩn cố định – tất cả các bước này được thực hiện chỉ trong vài giây. Thêm vào đó, sự tích hợp trực tiếp vào phần mềm quét cho phép người dùng đảm bảo được chất lượng cao của hình ảnh thu được trong suốt quá trình quét tài liệu. Chỉ trong vài giây, phần mềm kiểm soát chất lượng hình ảnh OS QM phân tích các tiêu chí và xác định liệu một hình ảnh thu được có đạt được các tiêu chuẩn yêu cầu hay không. Giải pháp này giúp người dùng tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc trong bất kì hoạt động số hóa tài liệu nào.

Share